NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHAI TRƯƠNG IPv6 (IPv6  LAUNCHING)

STT

Tên đơn vị

Ứng dụng IPv6

Mô tả

1 Bộ Thông tin và Truyền thông Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông https://mic.gov.vn
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn
3 Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông Hệ thống quản lý cấp phát tên miền, DNS, VNIX quốc gia Kết nối các ISP tại Trạm trung chuyển Internet quốc gia qua IPv6, cung cấp dịch vụ IPv6 cho tên miền quốc gia .VN

Hệ thống Đào tạo tài nguyên Internet trực tuyến

https://elearning.vnnic.vn
Trang thông tin điện tử Trung tâm Internet Việt Nam https://www.vnnic.vn

Chương trình Hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước

https://www.vnnic.vn/IPv6ForGov
4 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông Cổng thông tin điện tử Cục Tin học hóa http://aita.gov.vn
5 Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông Cổng thông tin điện tử Cục Bưu điện Trung ương https://cpt.gov.vn

6

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh 

http://hochiminhcity.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh  http://ict-hcm.gov.vn

7

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

https://www.danang.gov.vn  

Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng: https://tttt.danang.gov.vn

8

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lâm Đồng

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Lâm Đồng

http://www.lamdong.gov.vn

Mail công vụ Tỉnh Lâm Đồng

https://mail.lamdong.gov.vn

Trang TTĐT VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND Tỉnh Lâm Đồng

http://ubnd.lamdong.gov.vn

Cổng thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lâm Đồng

http://stttt.lamdong.gov.vn

9

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Long An

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Long An

https://www.longan.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Long An

https://stttt.longan.gov.vn

10

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Đồng Nai

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai

https://www.dongnai.gov.vn

11

Công ty Dữ liệu VNPT – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông

IDC

VNPT DATA

12

Công ty TNHH Viettel-CHT

IDC

Cho thuê chỗ đặt thiết bị (Colocation)

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

Dịch vụ Máy chủ ảo Viettel Start Cloud
Dịch vụ lưu trữ Web, Email

Email Hosting

Web Hosting

Website https://www.viettelidc.com.vn
13

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

FPT Data Center

Collocation Server

Dedicated Server

Shared Hosting

FPT Play

Dịch vụ FPT Play trên nền tảng Web và FPT Play Box

https://fptplay.vn 

Các dịch vụ nội dung số khác

Lưu trữ trực tuyến: https://www.fshare.vn

Chia sẻ file: https://fsend.vn

Nghe nhạc EDM: https://mix166.vn

Nền tảng truyển hình trực tuyến: https://startalk.vn

14

Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom)

IDC CMC IDC
Cloud CMC Cloud
15

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT ONLINE)

Báo điện tử https://vnexpress.net/
16

Công ty TNHH Truyền hình cáp SaiGonTourist (SCTV)

Website

http://sctv.vn

http://sctv.com.vn

http://tv24.vn

http://sctvonline.vn

Ứng dụng SCTV Online

Ứng dụng xem Live TV, VOD, Catchup trên nền tảng Android, iOS, Smart TV (Android, WebOS, Tizen)
17 Công ty Cổ phần NetNam IDC Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng
Dịch vụ Wifi IPv6 Wifi Internet IPv6 cung cấp cho các Sự kiện, tổ chức Chính phủ, NGOs, Doanh nghiệp lớn, các khối Tài chính, Giáo dục và khối Khách sạn, chung cư cao cấp.
18

Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET

Hệ thống DNS

ns1.inet.vn

ns2.inet.vn

Hệ thống quản lý cấp phát tên miền

https://inet.vn/domain-manager

Website

https://inet.vn
Dịch vụ Shared Hosting

https://inet.vn/hosting/web-hosting

Web Template

(Khách hàng công ty iNET)

https://zozo.vn

Hệ thống đào tạo trực tuyến

(Khách hàng công ty iNET)

https://unica.vn
19 Công ty TNHH P.A Việt Nam Cloud

Cloud Service

Cloud Server

Private Cloud

VPS

Hosting

DNS Hosting

Web Hosting

Linux Hosting

Windows Hosting

Website

https://www.pavietnam.vn

https://www.superdata.vn

https://www.sieuthimaychu.vn

20 Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa Cloud

Cloud Service

Cloud Server

Private Cloud

VPS

Hosting

DNS Hosting

Web Hosting

Linux Hosting

Windows Hosting

Website

https://cloud365.vn

https://cloudsolutions.vn

21 Công ty Cổ phần Mắt Bão Cloud

Cloud Server

VPS

Hosting

DNS Hosting

Web Hosting

Linux Hosting

Windows Hosting

Website

http://www.matbao.vn

https://www.matbao.com

22 Công ty Cổ phần ODS Cloud

Cloud Server

Private Cloud

VPS

Server

Colocation Server

Dedicated Server

Email

Promail Business

Promail Startup

23 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Việt (vHost.vn) Cloud

Cloud VPS

Private Cloud

Managed Cloud

Cloud Storage

Hosting

DNS Hosting

Linux Hosting

Windows Hosting

Business Hosting

Reseller Hosting

SEO Hosting

Website

https://vhost.vn 

Dedicated Server Dịch vụ thuê máy chủ riêng
Dịch vụ Colocation Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ
24 Công ty Cổ phần Giải pháp hệ thống Long Vân Cloud

Cloud Datacenter

Cloud Server

Private Cloud

Cloud CDN

Cloud Storage

Cloud Desktop

Hosting

Web Hosting

Linux Hosting

25 Công ty TNHH VinaHost Cloud

Cloud Server

Private Cloud

Cloud Service

Server

Dedicated Server

Colocation Server

VPS

KVM VPS

OpenVz VPS

26 Các đơn vị khác Website Hơn 6000 Website đuôi tên miền .VN của các đơn vị đã triển khai IPv6

VIETNAM IPv6 READY

 

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn